Yerleşimi Reddeden 2324 Nolu Yasanın Korunmasında Parlamentonun Rolü Semineri